1. ทำไมอินเทอร์เน็ตความเร็วตก

กรุณาตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น
- โทรศัพท์มีเสียงแทรกซ่าในสาย
- ต่อพ่วงเครื่อง Fax ต่อผ่าน Spilter
- มีการพ่วงต่ออุปกรณ์เชื่อมต่อ Internet ไกลจากจุดกระจายสัญญาณ
- อาจมีการพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ใช้งาน Internet หลายเครื่อง

ถ้าพบว่าปัญหาเกิดจากข้อมูลอ้างอิงดังกล่าวให้ทำการแก้ไขเบื้องต้นดังนี้
- ให้ทำการต่อตรง โดยนำสายโทรศัพท์ต่อเข้า Modem โดยไม่ผ่าน Spiltter
เพื่อทำการตรวจสอบความเสถียรของสัญญาณ และ Test Speed ที่ http://www.thaitestspeed.net/
- หากทำการต่อตรงและTest Speed แล้วยังพบปัญหาความเร็วตก ติดต่อ TOT Helpdesk1100
Up Down

2. ทำไมอินเทอร์เน็ตช้า เล่น youtube แล้วสะดุด

เครื่องอาจมีไวรัส ควรติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส แล้วตรวจหาไวรัสเป็นประจำเพื่อป้องกันไวรัสที่อาจสร้างการใช้งานเบียดบังการ ใช้งานของเรา ซึ่งมีผลทำให้เครื่องทำงานช้าลง
ถ้าที่บ้านคุณเปิดใช้อินเทอร์เน็ตหลายเครื่องพร้อม กัน ก็จะทำให้เน็ตเราช้าได้เหมือนกัน ลองดูว่ามีใครกำลังโหลดอะไรอยู่หรือเปล่า โดยเฉพาะพวกที่ชอบโหลดหนัง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่เก่าไปไหม ลอง Upgrade เครื่องบ้างก็ดี เช่น หน่วยความจำ RAM และ CPU เพราะการดูหนังผ่าน youtube ต้องใช้พลัง CPU และ หน่วยความจำพอสมควรน่ะครับ
Up Down

3. ทำไม ADSL หลุดบ่อย

ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น โทรศัพท์มีเสียงแทรกซ่าในสาย ,ต่อพ่วงโทรศัพท์หลายเครื่อง , ต่อพ่วงเครื่อง Fax ต่อผ่าน Spilter , มีการพ่วงต่ออุปกรณ์เชื่อมต่อ Internet ไกลจากจุดกระจายสัญญาณ หรือไม่ (ถ้ามี) ให้ทำการต่อตรง โดยนำสายโทรศัพท์ต่อเข้า Modem โดยไม่ผ่าน Spiltter เเพื่อทำการตรวจสอบความเสถียรของสัญญาณ หากทำการต่อตรงแล้ว ยังพบปัญหาหลุดบ่อย ติดต่อ TOT Helpdesk1100

หมายเหตุ : หากลูกค้าใช้ Modem รุ่นเก่า ขณะ Connect Internet ใช้งานมีการทิ้งช่วงในการรับ-ส่ง ข้อมูลเป็นเวลานาน Modem อาจมีการ Disconnect Auto

Up Down

4. ความเร็วการเข้าเว็บไซต์ต่างประเทศ

ความเร็วในการเข้าเว็บต่างประเทศ นั้นจะช้ากว่าเว็บใน ประเทศ (Local) เป็นปกติอยู่แล้ว ไม่ได้เสียแต่อย่างใด และการเชื่อมต่อสัญญาณออกต่างประเทศก็จะได้ความเร็วไม่เท่ากันในแต่ละประเทศ ขึ้นกับหลายปัจจัย ตั้งแต่ Server ปลายทาง ความหนาแน่นในการใช้งานของโครงข่ายที่เครื่อง Server ปลายทางติดตั้งอยู่ รวมถึงความเร็วในการต่อระหว่างประเทศ ซึ่งอาจมีการเชื่อมต่อหลายทอดในแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอีก
Up Down