Menu
เปิดTYC no.72 ชุมชนแก้วมุกดา

    
เปิดTYC no.72 ชุมชนแก้วมุกดา สู่ต้นกล้าประชารัฐ
เมื่อ 14 ก.ย.64 ที่โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการ จ.มุกดาหาร นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ TOT Young Club ชุมชนแก้วมุกดา แห่งที่ 72 พร้อมลงนามระหว่าง ทีโอที อำเภอหนองสูง และ ร.ร หนองสูงสามัคคีวิทยา มีนางวนิดา โรจจวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารการตลาด ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ต้นกล้าประชารัฐและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยฝึกอบรมเยาวชนใช้สื่ออินเทอร์เน็ต รวมถึงผลิตสื่อต่างๆ นำมาประชาสัมพันธ์สินค้า การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมของชุมชนให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์เพื่อนำไปสู่การซื้อสินค้าและกระตุ้นการท่องเที่ยวส่งผลให้เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น รวมทั้งสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลต่อไป (ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร)