Menu
ทีโอที ยินดี CAT ครบ 17 ปี


ทีโอที ร่วมยินดี CAT ในโอกาสครบรอบ 17 ปี เมื่อ 14 ส.ค.63 นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อม
ผู้บริหาร ทีโอที ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)หรือCAT ในโอกาสครบรอบ 17 ปี โดยมี พ.อ.สรรพชัย หุวะนันท์ กจญ.CAT
ให้การต้อนรับณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ (ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร)