Menu
แสดงความยินดี 137 ปี ไปรษณีย์ไทย


เมื่อ 14 ส.ค.63 นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหาร ทีโอที ร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 137 ปี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) โดยมีนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท.
ให้การต้อนรับ ณ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ (ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร)