Menu
ชมรมกอล์ฟ ทีโอที

   

เมื่อ14 ส.ค.63 นายศุภชัย ตั้งวรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในฐานะประธานชมรมกีฬากอล์ฟ ทีโอที พร้อม
คณะมอบอุปกรณ์กีฬา ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หน้ากากอนามัยผ้า เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ตู้น้ำดื่ม ไอศกรีม และนมเปรี้ยวให้กับ ร.ร.บ้านหนองแก
.ร.พุทธมงคล ร.ร.หนองจิกยาว และ  ร.ร.ตลุกดู่ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา การออกกำลังกายและสุขอนามัยที่ดีให้แก่นักเรียนต่อไป (ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร)