Menu
ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา


  

12 ส.ค.63 นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ทีโอที เข้าถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้า
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ณ
พระบรมมหาราชวัง (ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร)