Menu
เปิดประสบการณ์ เทคโนโลยีอวกาศ


  
 
ทีโอที เปิดประสบการณ์ให้นักเรียนโครงการ TOT Young Club ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียมวงโคจรต่ำ

นายมรกต เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เป็นประธานเปิดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม
ทางอวกาศ" ในโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO)ให้กับเยาวชนจากโครงการ TOT Young Club โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กทม. และโรงเรียนสามโคก จ.ปทุมธานี โดยมีการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมของระบบและอุปกรณ์ที่ส่งขึ้นไปในชั้นดาวเทียมวงโคจรต่ำ เพื่อปูพื้นฐานเสริมทักษะความรู้ ด้านเทคโนโลยีอวกาศ มี ดร.ทรงวุฒิ วงษ์สุนทร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัย เป็นวิทยากร ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที (ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร:22 ก.ค.63 )