Menu
TOT ร่วมใจสู้ภัย COVID-19


          

ทีโอที มอบตู้คัดกรองโรค TOT ร่วมใจสู้ภัย COVID-19
เมื่อ 18 มิ.ย.63 ที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 เขตจอมทอง กทม.นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ รจญ.ข.พร้อมผู้บริหาร ทีโอที ร่วมส่งมอบตู้ TOT ร่วมใจ
สู้ภัย COVID-19 จำนวน 5 ตู้ ให้กับนายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมและผู้แทนจากโรงพยาบาล จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
พ.อินเตอร์เมดิคอลฯ รพ.พญาไท3 รพ.เกษมราษฎร์ บางแค รพ.บางไผ่ และ รพ.เพชรเกษม2 เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
ในการตรวจเชื้อคัดกรองโรคโควิด-19 (ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร)