Menu
มอบ Covid-19 Test Station        
เมื่อ26 พ.ค.63 ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ ทีโอที นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการและ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายสมศักดิ์ มหาวิริโย รจญ.ภก. พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ภก.1.2 ร่วมมอบตู้ Covid-19 Test Station จำนวน 8 ตู้ ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ให้กับ
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รอง ผวจ.ราชบุรี เพื่อนำส่งมอบให้กับ7 โรงพยาบาลในพื้นที่ราชบุรี ใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 (ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร)