Menu
ส่งมอบซิม TOTmobile

            
15 พ.ค.63 ที่ ร.ร.โพธิสารพิทยากร พุทธมณฑลสาย 1 กทม. นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รจญ.ส. ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผอ.ร.ร.โพธิสารฯ
และนายประเสริฐ ไวกิตติพงษ์ ผจก.บน.3.1และ รก.แทน ชจญ.น.3 ร่วมส่งมอบซิม TOT Mobile โดยโรงเรียนได้สั่งซื้อซิมจำนวน 2,600 ชุด
เพื่อนำไปแจกให้นักเรียนใช้เรียนออนไลน์ช่วงเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึง ตามโครงการเปลี่ยนบ้านให้เป็นห้องเรียน เรียนออนไลน์ห่างไกลโควิด-19
ซึ่งเป็นการลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายการเดินทางและลดความแออัด โดยนับเป็นโรงเรียนนำร่อง ที่มีการแจกซิมให้นักเรียนใช้ฟรี รวมทั้งมีเป้าหมายในการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์สู่สถาบันชั้นนำของประเทศ