Menu
ตรวจศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม


     

22 เม.ย.63 ทีโอที สนญ. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti Fake News Center) มีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) ปลัดดีอีเอส ประธานกรรมการ ทีโอที และผู้บริหาร ทีโอที ร่วมให้การต้อนรับ โดย รมว.ดีอีเอส รายงานภาพรวมการทำงานของศูนย์ฯ ที่ผ่านมา และในช่วงวิกฤตจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อปกป้องประชาชนและสังคมจากผลกระทบด้านลบของข่าวปลอม ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณดีอีเอส ทีโอที และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้สนับสนุนการปฏิบัติงานตลอดมา พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องปฏิบัติงานกันอย่างสุดความสามารถในสถานการณ์วิกฤตจากโควิด-19