Menu
มอบซิม TOTmobile

 
เมื่อวันที่ 28 เม.ย.63 นางรังสิมา ประดิษฐพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายภาครัฐ เป็นผู้แทน บมจ.ทีโอที มอบซิม TOT Mobile
ให้แก่ นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผอ.รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19