Menu
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ                    

27 ม.ค.63 เวลา 14.00 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญ ส.ค.ส.และไดอารี่พระราชทาน ประจำปี 2563 มอบให้ ทีโอที
โดยมีนายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ และ รก.กจญ.ทีโอที เป็นผู้รับมอบ