Menu
มอบถุงพลังน้ำใจ ทีโอที


 
 

6 ก.ย.62 นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผุ้ว่าราชการ จ. ร้อยเอ็ด
พร้อมคณะผู้บริหาร ทีโอที ลงพื้นที่ในเขตจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงวัดโพธิ์รังษีและที่บ้านนางเลา
ม. 6 ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมมอบถุงพลังน้ำใจ ทีโอที ให้กับผู้ประสบอุทกภัย  จำนวน 254 ครัวเรือน