Menu
เปิดชุมชน TYC จ.น่าน

  
  

29 ส.ค. 62 ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนปัว จังหวัดน่าน บมจ.ทีโอที เปิดชุมชนใหม่โครงการ “TOT Young Club เด็กไทย 4.0
ต้นกล้าประชารัฐ” ชุมชนเทศบาลตำบลปัว จังหวัดน่าน โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีพร้อมด้วยนางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รจญ.ล. นายสุรชัย อนุตระกูลชัย ชจญ.ภน.3 ร่วมเป็นสักขีพยานฯ เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยมีเยาวชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจ และคนในชุมชน ร่วมกันเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม
ที่ดีตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล