Menu
ตรวจเน็ตชายขอบ รร.บ้านเมืองอาง


      

14 พ.ย.61 น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ และนายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข ผู้แทนคณะกรรมการ บมจ. ทีโอที พร้อมด้วย
นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะผู้บริหารลงพื้นที่ร.ร.บ้านเมืองอาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
เพื่อตรวจติดตามเร่งรัดงานโครงการ USO net ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความยากระดับ1 ในโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพื้นที่ชายขอบ(Zone C+) ให้ทันกำหนดส่งมอบแก่ กสทช.