Menu
เปิดโลกทัศน์ให้เยาวชน ร.ร.เศรษฐเสถียร


 
9 ม.ค. 62 ทีโอที สนญ. แจ้งวัฒนะ นายมนต์ชัย หนูสง กจญ. และ นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รจญ.ล. ร่วมต้อนรับน้องๆ เยาวชน ร.ร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ซึ่ง บมจ.ทีโอทีจัดต่อเนื่องทุกปี เป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ของ ทีโอที โดยในปีนี้ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้ทัศนศึกษานอกสถานที่ และเรียนรู้
โลกภายนอกอย่างสร้างสรรค์ ณ Sea Life Bangkok สยามพารากอน กรุงเทพฯ พร้อมมอบของขวัญอุปกรณ์การเรียนแก่หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน อาทิ เคหะชุมชนหลักสี่ ชุมชนคลองเตย และ โรงเรียนศรีอุทัย เขตบางพลัด กทม.