Menu
ลงพื้นที่ตรวจเร่ง "โครงการเน็ตชายขอบ"


   
13 พ.ย.61 ที่โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย บ้านพะแอดู ม.4 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมคณะผู้บริหาร ทีโอที ให้กำลังใจพนักงาน/ผู้บริหารที่ได้ร่วมแรงร่วมใจเร่งดำเนินการงานเสา USO MB Type 2.2 สื่อดาวเทียมใช้โซล่าเซลล์ (USO1290) จุดที่ ¾ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความยากระดับ4ในโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพื้นที่ชายขอบ (Zone C+ ) ให้ทันกำหนดส่งมอบแก่ กสทช. พร้อมนี้คณะได้มอบผ้าห่มกันหนาวเสื้อผ้าและอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านขุนแม่นายโรงเรียนในพื้นที่ด้วย