Menu
เปิด TYC แห่งที่ 10 ชุมชนเขาค้อ


 
  

26 ต.ค.61 ณ ชุมสายโทรศัพท์เข้าค้อ จ.เพชรบูรณ์ ทีโอที จัดกิจกรรม CSR เปิดโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ แห่งที่ 10 ประจำปี 2561 ชุมชนเขาค้อ มีนายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอเขาค้อ นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน TYC ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ และ ทีโอที เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล ทำตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวออนไลน์ผ่าน TYC e-Commerce ช่วยเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0