Menu
เปิด TYC ที่ชุมชนเกาะยอ

 
    
4 ต.ค.61 ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา ทีโอที เปิดโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ แห่งที่ 8 ประจำปี 2561 ชุมชนเกาะยอ มีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน TYC นางอภิรดี อาษาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 ร่วมเป็นประธานในพิธีและเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ และ ทีโอที เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล ทำตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวผ่าน TYC e-Commerce ในการเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0