Menu
ทีโอที รับมอบโล่เกียรติคุณ


 

24 ก.ย.61 ณ ห้องรับรอง อาคารรัฐสภา 2 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินเป็นประธานพิธีมอบโล่เกียรติคุณและมอบรางวัลในโครงการ "เสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิป VDO" โดย ทีโอที เข้ารับโล่เกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมจากโครงการตู้โทรศัพท์ช่วยชีวิต มีนายสมหมาย สุขสุเมฆ ชจญ.น.4 เป็นผู้แทนรับโล่เกียรติคุณ