Menu
TYC ชุมชนคลองลัดมะยม ร่วมชมงาน


  

วันที่ 21 กันยายน 61 งานนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand BIG Bang 2018 โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม ได้ให้ความสำคัญกับ โครงการ TOT Young Club
เด็กไทย ๔.๐ ต้นกล้าประชารัฐ ให้น้องๆโรงเรียนโพธิสารพิทยากรร่วมถ่ายรูปหลังจากสอบถามน้องๆในโครงการภายใต้
TOT Young Club ชุมชนคลองลัดมะยม กทม. และ น้อง พิมพ์ชนก พรสุขจันทรา ได้รับรางวัลจากการตอบคำถามในงาน
เสวนาวิชาการ Thailand Big Data