Menu
ทีโอที ตรวจโครงการเน็ตชายขอบ

 
 
 

10-11 ก.ย.61 น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ในฐานะกรรมการ ทีโอที และนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ทีโอที ลงพื้นที่ติดตามงานการก่อสร้างอาคาร USO NET โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบ(zone c+) ในพื้นที่ ภ.3 จ.เพชรบูรณ์ โซนภาคเหนือ ได้แก่ ร.ร.บ้านโป่งสามขา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า ร.ร.บ้านห้วยผักกูด ต.ศิลา อ.หล่มเก่า และ ร.ร.บ้านทรัพย์พุทรา ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การศึกษาให้กับทางโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 
 #USONET #TOT #เน็ตชายขอบ #TOTBroadband