Menu
ทีโอที รับรางวัล เพชรพัสดุ ปี 2561

7 ก.ย. 61 ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ กทม. นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธี
มอบรางวัลนักบริหารงานและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น“เพชรพัสดุ” ประจำปี 2561 จัดขึ้นโดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุขององค์กรและหน่วยงาน โดยในส่วนของ ทีโอที นายวันชัย ศศิมหศักดิ์ ผจก.พค.ได้รับรางวัลผู้บริหารด้านการพัสดุดีเด่นและนายเพียร แก้วสวัสดิ์ ผส.จพค.ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่นประจำปี 2561 โดยมีนางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ รจญ.ม. ร่วมแสดงความยินดี