Menu
เดินหน้า TYC แห่งที่ 5


 

9 ส.ค.61 ที่ ร.ร.ราษฎร์นิยม จ.นนทบุรี นายสมหมาย สุขสุเมฆ ชจญ.น.4 นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ชจญ.ภ.5 ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุน
โครงการฯ ปี 2561 แห่งที่ 5 ณ ชุมชนราษฎร์นิยม จ.นนทบุรี โดยมีการลงนามความร่วมมือระหว่าง ทีโอที องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม และร.ร.ราษฎร์นิยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ต้นกล้าประชารัฐ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสนับสนุนขยายตลาดให้กับชุมชน
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล