Menu
ทีโอที รณรงค์ใช้ถุงผ้า

  
เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2561 ทีโอที รณรงค์กิจกรรม “ TOT CSR ลดใช้ถุงพลาสติก ...ลดขยะให้โลก” ในงาน “Econmass Sport Day” ของสมาคม
ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ซึ่งมี บก.ข่าว หัวหน้าข่าว ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจและหน่วยงานต่างๆ ร่วมงานที่สนามแบดมินตัน SCG บางซื่อ
ทั้งนี้ นายถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้สื่อข่าวได้ร่วมรณรงค์กับ ทีโอที ในการเชิญชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก..เพื่อลดขยะให้โลก