Menu
โครงการ TYC แห่งที่ 4

  
 
19 ก.ค.61 ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบางเจ้าฉ่า จ.อ่างทอง นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รอง ผู้ว่าราชการ จ.อ่างทอง นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ  และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนโครงการฯ ปี 2561 แห่งที่ 4 ที่ชุมชนจักสานบ้านบางเจ้าฉ่า จ.อ่างทอง
เป็นความร่วมมือระหว่าง ทีโอที องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่าและวิทยาลัยการอาชีพอำเภอโพธิ์ทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ต้นกล้าประชารัฐ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสนับสนุนขยายตลาดให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล