Menu
เปิด TYC จ.ตราด


  
 

14 ก.ค.61 ที่ ร.ร.ตราษตระการคุณ จ.ตราด นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผวจ.ตราด นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ชจญ.ภ.5 ร่วมเป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนโครงการฯ ปี 2561 แห่งที่ 3 ที่ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด โดยมีการลงนามความร่วมมือระหว่าง ทีโอที เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว ร.ร.ตราษตระการคุณ วิทยาลัยเทคนิคตราดและธนาคารออมสิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ต้นกล้าประชารัฐ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสนับสนุนขยายตลาดให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ของรัฐบาล #TYC2561ตราด#TOTCSR