Menu
ทีโอที-ดีแทค ชี้แจง BTS ขัดข้อง

    
  

26 มิ.ย.61 ที่สำนักงาน กสทช. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม กสทช. รับฟังนายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย พร้อมผู้แทน ดีแทค ชี้แจงประเด็นการติดตั้งอุปกรณ์บนคลื่น 2310-2370 MHz ของ ทีโอทีและดีแทค ไม่ได้ส่งสัญญาณคลื่นใดๆ ออกมานอกเหนือแบนด์ที่ ทีโอที ได้รับจัดสรรมา ซึ่งไม่น่าเป็นสาเหตุของการขัดข้องการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสตามที่เป็นข่าวในขณะนี้ ทั้งนี้ ทีโอที และดีแทคกำลังวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงและพร้อมร่วมแก้ไขปัญหากับบีทีเอสอย่างใกล้ชิดต่อไป