Menu
ทีโอที - TCELS ร่วมมือสู่ Thailand 4.0


31 พ.ค.61 ที่ห้องประชุมชั้น 20 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) หรือ TCELS นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่สำนักขายภาครัฐ  และนายนเรศ ดำรงชัย ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ฯ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการความร่วมมือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรสู่ Thailand 4.0 ระหว่าง ทีโอที กับ TCELS