Menu
ทีโอที ร่วมยินดีครบ 66 ปี

ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาเทคนิคสื่อสาร (ลาดโตนด) นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายภาครัฐ เป็นผู้แทน บมจ.ทีโอที แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองตำรวจสื่อสาร ครบรอบ 66 ปี ประจำปี 2561 โดยมี พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์ ผู้บังคับการกอง
ตำรวจสื่อสาร ให้การต้อนรับ