Menu
TYC อบรมผู้นำโครงการทั่วประเทศ  

8 มี.ค.61 ที่โรงแรมการ์เด้นซีวิวรีสอร์ท จ.ชลบุรี นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5
ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การขับเคลื่อนโครงการ TOT Young Club ปี 2561 ภายใต้ชื่อเด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ โดยมีผู้ดำเนินงานโครงการจากนครหลวง- ภูมิภาค เข้าร่วม140 คน เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพตามแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ทีโอที (CSR) ปี2561-2563 ให้ยั่งยืนและตอบสนองนโยบายภาครัฐ
สู่ประเทศไทย 4.0