Menu
สนับสนุนโครงการจ้างงานผู้พิการ ทบ.  

26 ก.พ.61 ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก รับมอบเงินสนับสนุนโครงการช่วยเหลือกำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวกำลังพลกองทัพบกที่พิการ  ตามโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชน
หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ของกองทัพบก โดยมี น.ส.กัลยาณี กิตติศาสตรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักยุทธศาสตร์ เป็นผู้แทน
บมจ.ทีโอที ในการมอบ