Menu
ทีโอที มอบความสุขบ้านราชาวดี (หญิง)


 
 

16 ม.ค.61 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง) ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รจญ.ล. พร้อมผู้บริหารและพนักงานเป็นผู้แทนทีโอที ส่งมอบความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนภายในสถานคุ้มครองฯ บ้านราชาวดี(หญิง) เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2561 โดยนำอาหารว่าง ขนม นมกล่อง มอบให้กับน้องๆ และร่วมกิจกรรมสันทนาการ/เล่นเกมลุ้นรับของขวัญของรางวัล