Menu
ทีโอที สร้างรอยยิ้มให้น้อง


  
 

ทีโอที สร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ ก่อนพาตะลุยคิดส์ซาเนีย

10 ม.ค.61 ช่วงเช้านายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เปิด สำนักงานใหญ่ ทีโอที แจ้งวัฒนะ จัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้ม
และความสุขพร้อมมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้กับน้องๆ กว่า 70 คน จากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จ.นนทบุรี อายุระหว่าง 7-14 ปี โดยช่วงบ่าย นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำน้องๆ เดินทางไปทัศนศึกษาเพื่อเปิดโลกทัศน์ที่คิดส์ซาเนีย ห้างสรรพสินค้าพารากอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีประสบการณ์เรียนรู้พร้อมๆ กับความสนุกสนาน จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และให้น้องๆ ได้สัมผัสกับบทบาทอาชีพเสมือนจริงนอกเหนือ
จากตำราเรียน สามารถที่จะเลือกเดินตามฝันที่ต้องการเพื่อเติบโตเป็นเยาวชนที่เป็นคนดี คนเก่ง คนมีคุณภาพของประเทศ