Menu
เน็ตประชารัฐ มอบความสุขปีใหม่

 
 

25 ธ.ค.60 ที่บ้านหัวแท ม.8 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานประกาศความสำเร็จการติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐครบ 24,700 หมู่บ้าน เพื่อส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 สำหรับประชาชนทั่วประเทศ
ในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ มอบหมายให้ ทีโอที ดำเนินการติดตั้งโครงข่ายสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) ไปยังหมู่บ้านทั่วประเทศที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 24,700 หมู่บ้าน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 เพื่อขยายความเท่าเทียมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างโอกาส สร้างเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา เสริมสร้างสุขภาพที่ดีสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน นำประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ของรัฐบาล