Menu
ทีโอที ร่วมวิ่งไปกับตูน

  
 

ทีโอที จัดกิจกรรมวิ่งไปกับ..ตูน..เพื่อร่วมรับบริจาคจากประชาชน สนับสนุนโครงการ "ก้าวคนละก้าว เพื่อ11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ" แล้วนำ
รายได้บริจาคสมทบให้แก่ ..ตูน บอดี้สแลม..จำนวน 200,000 บาทพร้อมเชิญชวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT3G ร่วมบริจาคโครงการ
ดังกล่าว พิมพ์ T ส่ง SMS ไปยังหมายเลข 4545099..