Menu
ทีโอที พร้อมนำสายสื่อสารลงใต้ดิน

          


วันนี้ (1 กันยายน 2560) ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.ทีโอที แจ้งวัฒนะ นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที แถลงข่าวถึงความพร้อมนำท่อร้อยสายที่ ทีโอที มีอยู่แล้วและพร้อมให้บริการได้ทันทีความยาวกว่า 2,000 กิโลเมตร เพื่อสนับสนุนนโยบาย รัฐบาล และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่ให้ดีขึ้น โดยนำสายสื่อสาร
ลงใต้ดิน เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์บ้านเมืองให้สวยงาม เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตประชาชน


ทั้งนี้ กสทช. ได้มีมติเมื่อ 23 ธันวาคม 2557 มอบหมายให้ บมจ. ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม ดำเนินการสร้างท่อร้อยสายเพื่อรองรับ สายเคเบิลทั้งของ บมจ.ทีโอที และผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายอื่น รวมถึงคณะทำงานบรอดแบนด์แห่งชาติ ซึ่งได้มีมติในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ได้มอบหมายให้ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็นผู้ให้บริการเช่าท่อร้อยสายให้กับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า ตามที่มีข่าวสื่อมวลชนญี่ปุ่นได้นำเสนอเกี่ยวกับสายสาธารณูปโภคของประเทศไทยที่บริเวณทองหล่อซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพำนักของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจำนวนมาก
ส่งผลต่อประเทศในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งตามข่าวรายงานว่าความรกรุงรังของสายสื่อสารจะหมดไปเนื่องจากมีโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ประมาณ127 กม.ภายในระยะเวลา 5 ปี ประกอบกับ กทม. ได้แจ้ง ทีโอที ให้ดำเนินการนำสายสื่อสารลงในท่อร้อยสายที่มีอยู่ในพื้นที่โดยเร่งด่วน ทั้งนี้ ทีโอที มีความพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและแนวคิดของ กทม. ในการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เนื่องจาก ทีโอที มีท่อร้อยสายที่พร้อมใช้งานความยาวกว่า 2,000 กิโลเมตร และเมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในเดือนตุลาคม 2560 ทีโอที จะมี
ท่อร้อยสายเพิ่มขึ้นอีก 1,500 กิโลเมตร ซึ่งจะสามารถรองรับการนำสายสื่อสารของ ทีโอที เองและของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นลงใต้ดินได้ ซึ่งการนำท่อร้อยสายของ ทีโอที ที่มีอยู่เดิมมาใช้เป็นการใช้ทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด และประหยัด โดยสามารถ
นำงบประมาณที่จะมีการจัดสรรเพิ่มเติมไปใช้ในการสร้างท่อเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ ทีโอที มีความพร้อมที่สุดที่จะสนับสนุน กทม.และ กสทช.ในการที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับกรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกรู้จัก ซึ่งนอกจากจะเป็นการปรับปรุงภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯ แล้วยังเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ถนนและคนเดินทางเท้าได้เป็นจำนวนมาก ส่งผลดีในด้านคุณภาพชีวิตโดยตรงแก่ประชาชนในพื้นที่ และรวมถึงสอดคล้องกับนโนบายประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการด้านสื่อสารได้เช่าใช้ท่อสื่อสารของ ทีโอที ประมาณ 300 กม.แล้วทีโอที พร้อมนำสายสื่อสารลงใต้ดินกว่า 2,000 กม. สนับสนุนนโยบายรัฐบาล และ กทม. เพื่อปรับภูมิทัศน์-เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตประชาชน